Mentale welzijn

Draag zorg voor de mentale gezondheid van uw telewerkers

Naast de fysieke gezondheid is het ook belangrijk om goed voor de mentale gezondheid van uw telewerkers te zorgen. Telewerken kan ervoor zorgen dat ze minder sociaal contact hebben met hun omgeving. Eenzaamheid kan in de hand gewerkt worden door een gebrek aan fysieke interactie. Anderzijds kan het ‘op elkaars lip zitten’ frustraties en stress veroorzaken. Goede afspraken maken en hun werk goed organiseren zijn daarom belangrijk. In onze brochure ‘Preventie van psychosociale risico’s bij telewerken’ leert u hoe u dit kunt aanpakken.

Tips voor een goed mentaal welzijn

Hoe zorgen uw telewerkers voor een goed mentaal welzijn? Enkele tips:

  • Zorg voor een aparte werkruimte waar je niet te veel gestoord wordt. Een afzonderlijke ruimte zorgt voor een duidelijke scheiding tussen werk en privé.
  • Plan de werkdag. Maak goede afspraken met je partner en kinderen.
  • Hou contact met de collega’s en de baas om sociaal isolement te voorkomen.
  • Wisselwerk: beweeg regelmatig en voldoende.
  • Kies voor gezonde snacks.
  • Drink voldoende water.
  • Zorg voor mentale rust: plan dit in en hou de werkplek op orde.
  • Respecteer zoveel mogelijk de normale werktijden zoals op kantoor.
  • Zorg voor een goede werkroutine: maak je op eenzelfde tijdstip iedere dag klaar zoals voor een normale werkdag en sluit de werkdag ook af door bijvoorbeeld een wandeling te maken.
  • Vergeet niet te pauzeren: ook op de werkplek neem je af en toe een pauze en babbel je regelmatig met collega’s over andere zaken dan het werk. Voel je niet schuldig om hetzelfde te doen als je thuiswerkt.

Hoe (de)connecteren uw telewerkers gezond?

Om met een frisse geest te kunnen werken, moeten we onze hersenen voldoende rust gunnen. Door de veelheid aan communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld laptops, tablets en smartphones, bestaat het gevaar dat uw werknemers altijd en overal met hun werk verbonden blijven. De verleiding om ‘snel wat werkmails te checken’ of ‘even diagonaal door een rapportje te gaan’ is groot. En dat kan voor onnodig veel stress zorgen en zelfs tot een burn-out leiden. Daarom is het van cruciaal belang dat uw werknemers op tijd deconnecteren en zich afschermen van professionele prikkels, ook als ze thuiswerken.

Op 5 maart 2020 gaven we samen met Acerta hierover een webinar over hoe uw werknemers dit kunnen doen.

Wilt u weten wat de aandachtspunten zijn binnen uw organisatie op het gebied van deconnecteren?

IDEWE helpt u bij het zorg dragen voor het mentale welzijn van uw werknemers. We bieden onder meer:

Coronabarometer

Via een korte en wetenschappelijk opgebouwde enquête krijgt u een zicht op de gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van uw werknemers. We gaan na wat de hun noden zijn zodat u mogelijke acties kunt definiëren.

Opleiding welzijn bij verandering

Zorg voor werknemers in onzekere tijden: hoe draagt u zorg voor uw werknemers bij een verandering? Deze opleiding geeft u handvaten om deze uitdaging aan te gaan.

Mentale veerkracht in tijden van Corona

Deze workshop richt zich naar uw medewerkers om een gezonde veerkracht te behouden en hun zelfzorg te versterken.

IDEWE © 2020 - Disclaimer - Privacy