Veiligheid ... ook thuis

Ook thuis is het belangrijk dat uw telewerkers veilig werken. Bij structureel thuiswerk kunnen ze een risicoanalyse laten uitvoeren van hun thuiswerkplek. De interne preventiedienst kan de werkplek van de telewerker controleren op veiligheid en gezondheid. Het bezoek van de interne preventiedienst moet vanzelfsprekend vooraf worden aangekondigd en uw telewerker moet ermee hebben ingestemd. Uw telewerker kan ook zelf een inspectiebezoek van de interne dienst aanvragen. Ook de preventieadviseurs van IDEWE kunnen zo’n werkpostbezoek uitvoeren.

Arbeidsongevallen

Wat zegt de wetgeving over arbeidsongevallen? Arbeidsongevallen worden wettelijk geregeld in de arbeidsongevallenwet. Heeft uw telewerker een ongeval? Dan wordt ervan uitgegaan dat, tenzij het tegendeel wordt bewezen, het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:

  • op de locatie die schriftelijk werd bepaald;
  • én in de periode van de dag die schriftelijk werd bepaald.

Zijn er geen schriftelijke afspraken over de locatie en de uren van telewerk (zoals bij occasioneel telewerk)? Dan bouwt de wet van 21 december 2018 twee vermoedens in:

  • Het vermoeden van arbeidsongeval voor de woonplaats of voor de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd.
  • Het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de uren die uw telewerker gepresteerd zou hebben als hij in de lokalen van de werkgever aan het werk was geweest.

Bovendien bepaalt deze wetgeving dat ongevallen op het traject naar de opvangplaats van kinderen en op het traject naar de locatie waar een lunch wordt gekocht ook voor telewerkers gelijkgesteld zijn met ongevallen op de weg van en naar het werk.

telewerk-arbeidsongeval-verband-toetsenbord

Wat moet uw telewerker doen bij een arbeidsongeval tijdens het telewerk? Geef hem/haar de volgende informatie:

Verwittig zo snel mogelijk de werkgever.Laat het letsel zo snel mogelijk verzorgen door een arts en laat hem het medisch attest van eerste vaststelling invullen.Schrijf een relaas van het ongeval en geef de werkgever alle nodige informatie voor de aangifte. Uw telewerker kan altijd advies vragen over preventie en de nodige maatregelen aan de preventieadviseur. Lees het artikel voor meer informatie: https://www.idewe.be/-/arbeidsongeval-telewerk

arbeidsongeval-struikelen-thuiswerk

Zorg voor de eigen veiligheid

Hoe zorgen uw telewerkers voor hun eigen veiligheid? Enkele tips:

  • Zorg ervoor dat de elektrische installatie (zekeringkast, staat van de draden …) in orde is.
  • Zorg ervoor dat de elektrische apparatuur in goede staat is: let op voor draagbare lampen bij verwarmingen en let erop dat elektrische verlengsnoeren niet overbelast worden.
  • Maak de werkruimte vrij om vallen te voorkomen.
  • Plaats rookdetectoren in de woning.
  • ...