Wat is telewerk?

Structureel telewerk

Er bestaan 2 types telewerk: het structureel telewerk en het occasioneel telewerk. Structureel telewerk is het werken vanop een locatie die verschilt van de bedrijfslocatie. Op deze locatie wordt er in het kader van een arbeidsovereenkomt regelmatig gewerkt door gebruik te maken van informatietechnologie. De rechten en plichten zijn vergelijkbaar met het werken op de bedrijfslocatie zelf. Het telewerk in de privésector wordt geregeld door cao nr. 85 van 9 november 2005 en is gewijzigd in cao nr. 85 bis op 27 februari 2008. Surf naar de website van FOD WASO voor meer informatie.

Wat zijn de kenmerken van structureel telewerk?

 • Het is altijd op vrijwillige basis;
 • Er is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
 • De telewerker heeft dezelfde arbeidsvoorwaarden als vergelijkbare werknemers op de bedrijfslocatie.
 • De werkgever moet voor het telewerk de nodige apparatuur ter beschikking stellen, installeren en onderhouden. Dit geldt ook bij het gebruik van eigen apparatuur.
 • De werkgever neemt de kosten voor communicatie en verbindingen van het telewerk op zich.
 • De werkgever moet de telewerker technisch ondersteunen.
 • De preventiedienst kan de werkplek van de telewerker controleren. De telewerker moet hiervoor zijn toestemming geven als de werkplek zich in zijn woning bevindt.

Occasioneel telewerk

Occasioneel telewerk is het werken vanop een locatie die verschilt van de bedrijfslocatie. Op deze locatie wordt er in het kader van een arbeidsovereenkomst incidenteel en niet regelmatig gewerkt door gebruik te maken van informatietechnologie. De rechten en plichten zijn vergelijkbaar met het werken op de bedrijfslocatie zelf.

De wet van 5 maart 2017 over werkbaar en wendbaar werk heeft een reglementair kader gecreëerd voor het occassionele telewerk . Surf naar de website van FOD WASO voor meer informatie.

Wat zijn de kenmerken van occasioneel telewerk?

 • De werknemer kan hierop aanspraak maken door overmacht (bijv. thuiswerkalarm door verkeershinder) of om persoonlijke redenen.
 • Het occasioneel telewerk kan geregeld worden via een collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke overeenkomst.
 • Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de werkgever en de werknemer over:
 • het eventueel ter beschikking stellen van de nodige apparatuur en technische ondersteuning door de werkgever;
 • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer;
 • de eventuele vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan het occasionele telewerk door de werkgever;
 • de procedure occasioneel telewerk aanvragen en verlenen;
 • de functies en/of activiteiten die compatibel zijn met het occasioneel telewerk.
 • De werkgever kan de aanvraag tot telewerk weigeren en geeft hiervoor de redenen schriftelijk door aan de werknemer.
 • De telewerker heeft dezelfde arbeidsvoorwaarden als vergelijkbare werknemers op de bedrijfslocatie. Contacteer uw sociaal secretariaat voor meer info.